Svenskt Trä Logo

Bullerskärmar

Bullerskärmar av trä finns över hela världen.

Enkla konstruktioner med nedgrävda stolpar och enkel träpanel har med tiden följts av konstruktioner med påkostad grundläggning, dubbla paneler och ljudabsorberande element.

Här visas konstruktiv utformning av bullerskärmar, hur grundläggningen ska uföras och hur anslutningen till marken bör utformas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok