Svenskt Trä Logo

KL-trä och ljud

Publicerad 2017-07-07

Ljud och ljudisolering bör beaktas i ett tidigt skede av byggprocessen. Detta gäller vid projektering, men även utförandet i tillverkningsskedet eller på byggarbetsplatsen är naturligtvis viktigt för att uppnå god ljudmiljö. 

Utvecklingen av metoder, lösningar och inte minst mätningar i färdiga byggnader av KL-trä visar att god ljudmiljö kan uppnås.

Eftersom förutsättningarna varierar från objekt till objekt är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt gå igenom vilka krav och förväntningar som gäller för byggnaden, vilka akustiska behov som ska uppfyllas och därefter välja lämplig ljudklass. Det är viktigt att dessa projektanpassningar görs tillsammans med akustikingenjörer.

8.1 Projektering med hänsyn till ljud

8.2 Ljud i KL-träkonstruktioner

8.3 Bjälklag

8.4 Väggar

8.5 Att tänka på

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan