Svenskt Trä Logo

Exempel 2: Stabilisering av tak med takplywoodskivor

Publicerad 2021-11-02

Exemplet avser en enplansbyggnad med sadeltak. Byggnadens yttermått är 16 × 30 m. Exemplet omfattar enbart kontroll av vind mot gavel och utgör därför endast en del av den nödvändiga dimensionering som krävs.

10.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag

10.2 Laster

10.3 Generellt

10.4 Kontroll av yttertaksskiva vid samverkan vind mot gavel och tryckt överram

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok