Bjälklag

Träbyggnadstekniska lösningar för olika typer av bjälklag behandlas här samt material och utförande för några lösningar som gäller generellt för bjälklag i trä.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-15

Bottenbjälklag är det nedersta bjälklaget i ett hus med krypgrund eller plintgrund. Över uteluftsventilerad krypgrund och plintgrund är bjälklaget klimatskiljande medan det över inneluftsventilerad krypgrund är icke klimatskiljande. Källarbjälklag skiljer en källarvåning från ovanliggande våning. I moderna bostadshus är källarvåningen vanligen uppvärmd, helt eller delvis, och behöver därför normalt inte fullisoleras.

Mellanbjälklag skiljer en underliggande våning från en ovanliggande. Här visas lösningar för icke lägenhetsskiljande mellanbjälklag. Lägenhetsskiljande bjälklag är en betydligt mer komplicerad konstruktion än mellanbjälklag inom en och samma bostad. Krav på brandsäkerhet och ljudisolering ska uppfyllas för att vara lägenhetsskiljande. Vindsbjälklag skiljer vindsutrymmen från underliggande våningsplan, medan takbjälklag är det bjälklag som bär upp taket över en byggnad.

Terrassbjälklag är ett takbjälklag med mycket liten lutning.

Bjälklag – generellt

konstruktionsexempelbild
Tvärförstyvning
konstruktionsexempelbild
Förstärkning vid hål
konstruktionsexempelbild
Golvbrunn i träbjälklag
konstruktionsexempelbild
Bärande undergolv
konstruktionsexempelbild
Bärande golvbeläggning
konstruktionsexempelbild
Upplag för icke bärande innervägg
konstruktionsexempelbild
Innertak

Bottenbjälklag över uteluftsventilerad krypgrund

Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Upplag vid bärande yttervägg
konstruktionsexempelbild
Värmeisolering och blindbotten
konstruktionsexempelbild
Installationsränna

Golvbalkar av lättbalk

konstruktionsexempelbild
Principlösning

Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund

Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Upplag vid bärande yttervägg
konstruktionsexempelbild
Blindbotten och isolering
konstruktionsexempelbild
Inspektionslucka

Källarbjälklag

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Upplag vid bärande yttervägg
konstruktionsexempelbild
Avväxling

Mellanbjälklag – icke lägenhetsskiljande

Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Upplag vid bärande yttervägg

Massivträ

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Principlösning

Golvbjälkar av lättbalk

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Upplag vid bärande yttervägg

Lägenhetsskiljande bjälklag

Principlösning

konstruktionsexempelbild
Principlösning

Massivträ

konstruktionsexempelbild
Principlösning

Vindsbjälklag

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Ångspärr och värmeisolering
konstruktionsexempelbild
Takfot
konstruktionsexempelbild
Anslutning vid stödbensvägg

Takbjälklag

konstruktionsexempelbild
Principlösning

Terrassbjälklag

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Underlagstak, isolering och innertak
konstruktionsexempelbild
Vattentätt skikt och terrassbeläggning

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan