Svenskt Trä Logo

Källarbjälklag – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Upplag vid bärande yttervägg. Källarbjälklag – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. Ytterväggsreglar.
  2. Övre syll.
  3. Kantbjälke.
  4. Nedre syll.
  5. Fuktspärr/lufttätning.
  6. Urtag för installationer.
  7. Golvbjälkar.
  8. Källaryttervägg.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Upplag av bärande yttervägg

Nedre syll: konstruktionsvirke (impregnerat träskyddsklass NTR/A), tjocklek ≥ 45 mm.
Fuktspärr: lufttätande fuktspärr, till exempel EPDM-list med bredd lika med syllens bredd.
Fästdon: expanderande fästdon (till syllförankring),
trådspik 100-3,4 (till golvbjälkar och kantbjälke).

Utförande

Grundmurens översida ska vara plan. Den lufttätande fuktspärren läggs ut löst på det väl avjämnade underlaget så att hela nedre syllen avskiljs. Syllen läggs ut ovanpå fuktspärren och fixeras i rätt läge. Förankring utförs enligt konstruktörens anvisningar.

Om det förekommer viss kantkrokighet hos bjälkar bör de läggas upp så att bjälklaget får viss överhöjning. Bjälkens upplagsyta ska ligga an mot syllen. Bjälkar och kantbjälkar skråspikas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan