Svenskt Trä Logo

Källarbjälklag – golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Upplag vid bärande yttervägg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-02-23

2D-ritning
3D-ritning

IFörklaring

  1. Bärande ytterväggsreglar.
  2. Övre syll.
  3. Kantbjälke.
  4. Nedre syll.
  5. Syllisolering/lufttätning.
  6. Golvbjälkar
  7. Källaryttervägg.
Ladda ned CAD-ritning

Material

Upplag av bärande yttervägg

Nedre syll: konstruktionsvirke (impregnerat träskyddsklass NTR A eller NTR AB), tjocklek ≥ 45 mm.
Syllisolering: lufttätande syllisolering, till exempel EPDM-list med bredd lika med syllens bredd.
Fästdon: expanderande fästdon till syllförankring,
trådspik 3,4–100 till golvbjälkar och kantbjälke. Fästdon ska vara av varmförzinkat stål eller ha minst motsvarande korrosionsskydd.

Utförande

Grundmurens översida ska vara plan. Den lufttätande syllisoleringen läggs ut löst på det väl avjämnade underlaget så att hela nedre syllen avskiljs. Syllen läggs ut ovanpå syllisoleringen och fixeras i rätt läge. Förankring utförs enligt konstruktörens anvisningar. Den övre syllen bör ha lufttätning mot kantbjälkar.

Om det förekommer viss kantkrokighet hos bjälkar bör de läggas upp så att bjälklaget får viss överhöjning. Bjälkens upplagsyta ska ligga an mot syll. Bjälkar och kantbjälkar skråspikas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok