Svenskt Trä Logo

Bearbetning av limträ på byggarbetsplatsen

Publicerad 2018-07-11

7.1 Planering av bearbetning av limträelement

7.2 Platsbehov och uppläggning av limträelement

7.3 Maskinbehov för lyft och bearbetning av limträ

7.4 Hål och urtag i limträ samt förstärkningar

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok