Svenskt Trä Logo

Träkonstruktioners brandmotstånd

Publicerad 2022-01-02

Brandmotstånd innebär att konstruktionselement måste kunna stå emot en fullt utvecklad brand och uppfylla funktionskrav avseende bärförmåga (R), integritet (E) och/eller isolering (I), se avsnitt Brandklasser för material och konstruktioner.

Brandexponeringen sker normalt enligt standardbrandkurvan som beskriver en fullt utvecklad brand, enligt definition i EN 1363-1. Byggnadsdelar ska kunna stå emot brandexponering under en specifik tidsperiod, till exempel 60 minuter. Träkonstruktioner kan uppnå höga brandmotstånd, både för avskiljande (EI) och/eller bärande (R) funktion.

Brandmotstånd hos konstruktionselement kan bestämmas genom provning enligt EN 1363-1 eller genom beräkning som för träkonstruktioner ges i branddelen av Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-2).

Nya beräkningsmetoder för konstruktioner med bland annat KL-trä och I-balkar, som ännu inte har införts i Eurokoderna ingår i handboken Brandsäkra Trähus 3. Det finns även senare utvecklad teknik som redovisas i TräGuiden. Tillämpningen av Eurokod 5 kan variera något eftersom man får göra nationella val, som avviker från rekommenderade värden. De nya beräkningsmetoderna accepteras av nationella myndigheter i alla nordiska länder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok