Svenskt Trä Logo

Träprodukter med brandskyddande förmåga - K-klass

Publicerad 2022-02-10

Träbaserade skivor, träpanel och beklädnader kan uppfylla de europeiska K-klasserna för brandskyddande förmåga. Kriterierna för klassificering av träprodukter baseras huvudsakligen på skivans tjocklek.

Resultat från ett omfattande provningsprogram visar att klass K210 uppnås för träbaserade skivor (spånskivor, plywood, massivträskivor, OSB och hård board) med tjocklek 9–13 mm och för 15 mm träpanel med spontade skarvar. Klass K230 uppnås för träbaserade skivor (spånskivor och massivträskivor) med tjocklek 24–26 mm och för träpanel med tjocklek 27 mm och spontade skarvar.

Träprodukter som uppfyller olika K-klasser sammanfattas i Tabell 1. Förutom träproduktens tjocklek specificeras även fästdon, vilket tillkom 2014 och ingår därför inte i den nordisk-baltiska handboken Brandsäkra trähus 3. Data för KL-trä och LVL har också tillkommit.

Tabell 1. K-klass för träbaserade produkter

K-klass Träprodukt Skarvar b) Fästdon Min. densitet
kg/m3
Min. tjocklek
mm
      Typ Min längd
mm
Max kantavstånd
mm
   
K210 a) Spånskiva Not och spont skruv 30 150 600 10
Spånskiva skruv 30 200 600 12
Plywood skruv 30 200 450 12
OSB skruv 30 200 600 10
Hård board/Medium board spik 40 100 800 9
Massivträskiva skruv 30 200 450 13
KL-trä skruv 450 54 c)
LVL skruv 30 200 450 15
Träpanel Not och spont spik 60 600 450 15
K230 Spånskiva Not och spont skruv 50 200 600 25
Plywood Not och spont skruv 50 200 450 24
OSB Not och spont skruv 50 200 600 30
Massivträskiva Not och spont skruv 50 200 450 26
Träpanel Not och spont spik 60 600 450 27
KL-trä Not och spont skruv 75 200 450 54 c)
LVL Not och spont skruv 50 200 450 26
K260 Massivträskiva Not och spont skruv 75 200 450 52
KL-trä Not och spont skruv 75 200 450 54 c)
LVL Not och spont skruv 75 200 450 52
Träpanel Not och spont spik 60 för varje skikt 600 450 2 x 27

    
a) Uppfyller även K110 för underlag bakom beklädnaden ≥ 300 kg/m3
b) Samma tjocklek som träprodukten och utan spalt
c) Minsta totala tjocklek för CLT enligt produktstandarden EN 16351


K210 används i de nordiska länderna tillsammans med ytskiktsklass B-s1,d0 för att beteckna det som tidigare kallades tändskyddande beklädnad i Boverkets byggregler, nu klass K210/B-s1,d0. Gipsskivor har traditionellt uppfyllt denna brandklass. Nu finns även andra produkter, till exempel brandskyddat trä som kan uppfylla klass K210/B-s1,d0.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok