Svenskt Trä Logo

Dimensionering av trä- och limträkonstruktioner

Publicerad 2017-01-16

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok