Svenskt Trä Logo

Barrträdets uppbyggnad

Träden är som allt levande i vår natur uppbyggda av celler. Cellernas egenskaper varierar beroende på tillväxtsäsong, placering i stammen samt det levande trädets ålder.

Stammens viktigaste uppgifter är att vara den bärande enheten för trädets grenar samt fungera som ledningssystem för trädets vätskeströmmar mellan rötter och barr. Stammen hos barrträden består i tvärsnittet av märg, kärnved, splintved och bark.

I tvärsnittet ses årsringarna genom mörka och ljusa fält, där bredden visar hur fort trädet vuxit. Tillväxttakten varierar naturligt över trädets ålder men påverkas i stor utsträckning av klimat och näringstillgången på växtplatsen samt skogens skötsel. Trädets tillväxt och virkets egenskaper beror utöver de yttre faktorerna även på plantans genetiska egenskaper. Strukturen på virket växlar beroende på naturliga variationer och yttre störningar av olika slag. Störningar i tillväxten av olika slag kan leda till spänningar, sprickor och kådlåpor eller till att så kallad reaktionsved bildas. Liksom kvistar är dessa störningar naturliga variationer i virket och hanteras i de vidareförädlade trävarorna genom handelssortering och hållfasthetssortering.

Granplantor
Bild 1. Granplanor. Foto: Kerstin Jonsson.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan