Konstruktionssystem för KL-trä

Skivor av KL-trä öppnar upp för ett nytt sätt att konstruera med trä.

Publicerad 2017-07-07

I detta kapitel presenteras några grundläggande konstruktioner av KL-trä – från enkla system med skivor på två stöd till skalkonstruktioner, vilka alla på olika sätt och i varierande grad utnyttjar KL-träets unika möjligheter. Valet av konstruktionssystem påverkas framförallt av byggnadens utformning, funktion och ekonomiska överväganden. Produktionstekniska eller transporttekniska begränsningar kan i vissa fall vara avgörande.

Underspänd takplatta av KL-trä, Flyinge Ridskola, Lund
Underspänd takplatta av KL-trä, Flyinge Ridskola, Lund.

Vid projektering av konstruktioner av KL-trä finns det några rekommendationer som bör beaktas:

Skivor av KL-trä med last vinkelrätt mot ytan kan utföras och dimensioneras som plattor med en eller två huvudbärriktningar. Fördelningen av krafter bestäms av brädornas tjocklek och hållfasthet. Vanligast har man den starkaste bärriktningen parallellt med brädorna i yttre skikten. En platta av KL-trä med last vinkelrätt mot ytan dimensioneras ofta enklast som en fritt upplagd platta med vanlig balkteori på två eller flera stöd. För korta spännvidder ökar skjuvdeformationens betydelse för totala nedböjningen och bör beaktas vid dimensioneringen.

Figur 2.1
Figur 2.1 Principutförande med fribärande takplattor.

Figur 2.2
Figur 2.2 Principutförande med underspända takplattor.

2.1 Bjälklag och väggar

2.2 KL-trä som balk

2.3 KL-trä i skalkonstruktioner

2.4 Överslagsdimensionering

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan