Svenskt Trä Logo

Konstruktionssystem för KL-trä

Publicerad 2017-07-07

Skivor av KL-trä öppnar upp för ett nytt sätt att konstruera med trä.

I detta kapitel presenteras några grundläggande konstruktioner av KL-trä – från enkla system med skivor på två stöd till skalkonstruktioner, vilka alla på olika sätt och i varierande grad utnyttjar KL-träets unika möjligheter. Valet av konstruktionssystem påverkas framförallt av byggnadens utformning, funktion och ekonomiska överväganden. Produktionstekniska eller transporttekniska begränsningar kan i vissa fall vara avgörande.

Underspänd takplatta av KL-trä, Flyinge Ridskola, Lund
Underspänd takplatta av KL-trä, Flyinge Ridskola, Lund.

Vid projektering av konstruktioner av KL-trä finns det några rekommendationer som bör beaktas:

  • KL-trä bör betraktas som ett ortotropt skivmaterial med tre vinkelräta huvudriktningar med olika egenskaper i var riktning.
  • KL-trä kan belastas vinkelrätt mot ytan men även med axialkrafter (tryckkrafter och dragkrafter parallellt med ytan), se figur 2.1 och figur 2.2.
  • Dragning vinkelrätt mot fiberriktningen förorsakad av laster eller krympning bör undvikas.
  • För korta spännvidder är ofta tvärkrafterna i tvärgående skikt kritiska.
  • Excentricitet och vridning bör undvikas.
  • Tredimensionella konstruktionssystem är ofta optimala med avseende på stabilitet och säkerhet.

Skivor av KL-trä med last vinkelrätt mot ytan kan utföras och dimensioneras som plattor med en eller två huvudbärriktningar. Fördelningen av krafter bestäms av brädornas tjocklek och hållfasthet. Vanligast har man den starkaste bärriktningen parallellt med brädorna i yttre skikten. En platta av KL-trä med last vinkelrätt mot ytan dimensioneras ofta enklast som en fritt upplagd platta med vanlig balkteori på två eller flera stöd. För korta spännvidder ökar skjuvdeformationens betydelse för totala nedböjningen och bör beaktas vid dimensioneringen.

Figur 2.1
Figur 2.1 Principutförande med fribärande takplattor.

Figur 2.2
Figur 2.2 Principutförande med underspända takplattor.

2.1 Bjälklag och väggar

2.2 KL-trä som balk

2.3 KL-trä i skalkonstruktioner

2.4 Överslagsdimensionering

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok