Svenskt Trä Logo

2.3 KL-trä i skalkonstruktioner

Publicerad 2017-07-07

KL-trä ger stora möjligheter att använda olika typer av skalkonstruktioner för avancerad formgivning och stora pelarfria ytor.

Beroende på tillverkningsförfarandet kan i viss mån även böjda och krökta element tillverkas. Hittills har skivor av KL-trä använts till skalkonstruktioner i relativt begränsad omfattning, men ett antal objekt har genomförts. Sådana skalelement, som framförallt utsätts för normalkrafter eller böjning, används främst för speciella takkonstruktioner.

Om flera skaldelar av samma typ kombineras kan många olika takformer erhållas. Bland olika skalformer är konoid- och så kallade HP-skal (hyperbolisk paraboloid) tämligen vanliga. En värdefull egenskap hos dessa två är att de kan genereras av räta linjer och därför lätt kan byggas upp av ett eller flera korsande skikt av brädor.

Musikpaviljong, Fristad
Musikpaviljong, Fristad.

Figur 2.4
Figur 2.4 Ytbildande system av KL-trä som klarar flera funktioner; som bärande, stabiliserande och omslutande.

Figur 2.5
Figur 2.5 Exempel på olika skalkonstruktioner.
a) Hyperbolisk paraboloid, så kallat HP-skal
b) Skal som skär varandra
c) Hyperbolisk paraboloid
d) Hyperbolisk paraboloid.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok