Svenskt Trä Logo

Konstruktiv utformning

Den konstruktiva utformningen av en byggnad eller annan typ av byggnadsverk bestäms vid projekteringen.

Vilken utformning man väljer beror naturligtvis på typ av konstruktion, omgivning, markförhållanden med mera.

Olika typer av grundläggning för byggnadsverk i trä och olika sätt att utforma träkonstruktioner samt vad som kännetecknar de olika lösningarna beskrivs här. Bullerskärmar och träbroar beskrivs separat. Konstruktiv utformning för god brandsäkerhet för olika byggnadsdelar behandlas i ett särskilt avsnitt.

Fukt kan orsaka problem av flera olika slag. Se checklista över vad man särskilt bör tänka på i projekteringen för att få fuktsäkra träkonstruktioner.

Se föreläsning:
"Trä i konstruktion och form"
, Gustav Essebro, VD, TK Botnia. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2019.

Se föreläsning:
"Konstruktionsdesign i hybrid- och träkonstruktioner", Roberto Crocetti, Professor träkonstruktion. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

Se föreläsning:
"Mass timber is coming of age"
, Nick Milestone, Managing Director, B&K Structures. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggandei trä i Stockholm 23 maj 2017.

Se föreläsning:
"Building with wood is the natural choice", Pirmin Jung Ingenieure AG. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg den 18 oktober 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan