Svenskt Trä Logo

Trädäck

Trädäck kan byggas byggas fritt på tomten eller i anslutning till huset, då vanligen kallat altan. 

Som med alla konstruktioner är det viktigt att utformningen är genomtänkt så att önskad funktion och livslängd säkerställs. I detta avsnitt presenteras rekommendationer gällande utformning och materialval. 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok