Svenskt Trä Logo

Väggar

Publicerad 2017-07-07

Väggar utgör ofta en del i byggnadens bärande struktur men i många fall har de enbart en skyddande och avskiljande uppgift. KL-träskivor är i många fall ett självklart alternativ då en KL-träskiva kan fungera både som en bärande del och samtidigt ha en avskiljande funktion.

En vägg utförd av KL-träskivor kan vara allt ifrån ett enda stort planelement till sammansatta enheter av flera mindre planelement. Väggelementens storlek begränsas främst av hanterbarhet samt tillgänglig transport- och lyftkapacitet, men även av tillverkningskapacitet. Väggar av KL-trä utförs som skivor med tjocklekar från 60 mm till 300 mm, vilket medför att det är möjligt att tillverka långa våningshöga väggelement med stor bärförmåga. För att minska risken för att stora element blir veka i sidled kan elementen göras styvare med utanpåliggande reglar. Från transportsynpunkt bör elementens höjd understiga 3,6 m, undantagsvis kan planelement upp till 4 m höjd transporteras, och längden bör inte överstiga 12 m. Med trailer eller specialtransport kan dock större element transporteras. Våningshöga KL-träskivor väger normalt från 25 kg/m2 till 130 kg/m2 beroende på utförande. Väggar levereras normalt med monterade lyftstroppar eller på annat sätt förberett för lyft.

Väggen kan bestå enbart av KL-trä eller vara kompletterad med isolering, fasadmaterial, fönster och dörrar. Ytterväggar kompletteras i de flesta fall med ytterligare isolerande skikt och fasadbeklädnad. KL-träskivans plana yta utgör ett bra underlag för andra skivor.

Innerväggar utformas efter behov och användningsområde. Väggen kan vara bärande eller icke bärande. Innerväggar som är lägenhetsskiljande ska uppfylla särskilda krav på ljudisolering och brandmotstånd och våtrumsväggar ska även konstrueras så att de motsvarar höga krav på fuktsäkerhet. För att säkerställa fuktsäkerheten är det viktigt att anslutningen mot andra byggnadsdelar utformas på rätt sätt, så att transportskador undviks.

Hur fönster och dörr ska monteras i en yttervägg beror på hur väggen är uppbyggd, vilken typ av lösningar som tillämpas, hur fönstersmygen utformas med mera.

Vanligt förekommande skivtjocklekar och uppbyggnader framgår i tabell 6.1. Ytterligare skivtyper kan tillverkas om så efterfrågas. Fråga KL-trätillverkare vid behov.

KL-träskivor färdiga för efterbearbetning
KL-träskivor färdiga för efterbearbetning.

Tabell 6.1 Vanligt förekommande dimensioner för KL-trä som används till icke bärande och bärande väggar. Ungefärliga dimensionerande värden för linjelast avser vertikal linjelast för en tre meter hög vägg med lastvaraktighetsklass medellång (M), klimatklass 1 eller 2 och säkerhetsklass 2.

Tjocklek
(mm)
Antal skikt
(st)
Egenvikt
(kg/m2)
Lastvärde qRd
(kN/m)
80 3 40 100
100 5 50 175
120 5 60 320

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok