Svenskt Trä Logo

6.7.5 Anslutningar i ytterväggshörn

Publicerad 2017-07-07

Med en bärande stomme av KL-trä får man stor frihet att välja uppbyggnaden av ytterhörn.

Kompletterande reglar och isolering kan utföras platsbyggda eller vara prefabricerade tillsammans med den bärande KL-träskivan. Vindskyddet skruvas eller kläms fast mot regelverket.

Figur 6.20
Figur 6.20 Principutförande av hörn i yttervägg, horisontalsnitt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok