Svenskt Trä Logo

Stomkomplettering

En byggnads bärande stomme kompletteras med konstruktioner som golv och blindbotten, yttertak, utvändig beklädnad, innertak och icke bärande väggar.

De övre skikten av ett träbjälklag kan bestå av bärande undergolv som underlag för golvbeläggning. I våtutrymmen måste golvet utformas på särskilt sätt med golvbrunn och vattentätt skikt.

Undersidan av ett bottenbjälklag är blindbotten. Den ska kunna bära isoleringsmaterialet mellan bjälkarna i bjälklaget och skydda övriga delar av bjälklaget mot fukt och andra påfrestningar.

Takkonstruktioner i trä ger goda möjligheter till individuell utformning. Här visas de vanligast förekommande takformerna och vilka tekniska krav som ställs när det gäller värmeisolering, skydd mot nederbörd, fukt med mera.

Som utvändig beklädnad till småhus är trä i dag det vanligaste fasadmaterialet - träpanel eller skivmaterial. Även till innertak används träpanel och skivmaterial av olika slag.

Icke bärande väggar är ofta uppbyggda av träreglar. Ytterväggar i flerbostadshus med stomme av betong och/eller stål utförs i dag ofta som träregelväggar – så kallade utfackningsväggar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok