Stomkomplettering

En byggnads bärande stomme kompletteras med konstruktioner som golv och blindbotten, yttertak, utvändig beklädnad, innertak och icke bärande väggar.

De övre skikten av ett träbjälklag kan bestå av bärande undergolv som underlag för golvbeläggning. I våtutrymmen måste golvet utformas på särskilt sätt med golvbrunn och vattentätt skikt.

Undersidan av ett bottenbjälklag är blindbotten. Den ska kunna bära isoleringsmaterialet mellan bjälkarna i bjälklaget och skydda övriga delar av bjälklaget mot fukt och andra påfrestningar.

Takkonstruktioner i trä ger goda möjligheter till individuell utformning. Här visas de vanligast förekommande takformerna och vilka tekniska krav som ställs när det gäller värmeisolering, skydd mot nederbörd, fukt med mera.

Som utvändig beklädnad till småhus är trä i dag det vanligaste fasadmaterialet - träpanel eller skivmaterial. Även till innertak används träpanel och skivmaterial av olika slag.

Icke bärande väggar är ofta uppbyggda av träreglar. Ytterväggar i flerbostadshus med stomme av betong och/eller stål utförs i dag ofta som träregelväggar – så kallade utfackningsväggar.

Golv och blindbotten

Tak

Utvändig beklädnad

Innertak

Ej bärande väggar

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan