Tak - form, material och konstruktion

Publicerad 2003-09-01

Formen hos ett tak överensstämmer vanligen med formen hos den konstruktion som bär upp taket. Lutningen hos takytan avgör vilka taktäckningssystem - takmaterial - som kan komma ifråga för att avleda nederbörd.

Formen väljs med hänsyn till en rad faktorer, såväl tekniska och ekonomiska som estetiska. Ofta förekommande takformer är sadeltak, mansardtak, valmat tak, pulpettak, motfallstak, cylindriskt tak och flackt tak.

Tak - form, material och konstruktion
Bild 1. Olika takformer

  • Sadeltak – den vanligaste takformen för hus med trätakstolar. Ett brant sadeltak ger möjlighet att inreda vindsutrymmet.
  • Mansardtak – ett sadeltak med två olika taklutningar inom de båda takfallen (brutet tak). Mansardtak förekommer ofta på äldre trähus.
  • Valmat tak – ett sadeltak med avskurna gavelspetsar.
  • Pulpettak – tak med ensidigt takfall. För bredare byggnader utförs pulpettak av praktiska skäl med liten lutning.
  • Motfallstak består av takytor som lutar in mot en låglinje. Avvattningen sker oftast med invändiga avlopp.
  • Cylindriskt tak har en cylinderkrökt takyta i husets längdriktning. Takformen är vanlig på hus med bågkonstruktion.
  • Låglutande tak har en taklutning mindre än 1:4 (cirka 14°). Denna takform är vanlig till högre hus. Låglutande tak förses ofta med krön.

Takkonstruktioner kan dessutom utformas med de lutande takytorna fogade till varandra på olika sätt. Sådana sammanfogningar uppkommer vid vinkelbyggnader och uppbyggnader på tak, till exempel takkupor. Sammanfogningen kräver särskilda lösningar i såväl de bärande som de klimatskyddande systemen. Tak kan utformas med olika nockar, veck, hörnor och övergångar från delar med god lutning till flacka partier. Resultatet blir många detaljlösningar. Om en enklare takform kan väljas ger den färre detaljlösningar och mindre risk för regnvattenläckage.

Med träkonstruktioner kan man skapa ovanliga takformer, till exempel plana polygonytor eller dubbelkrökta ytor.

Samspel form-material-konstruktion

Samspelet form-material-konstruktion kan belysas med utformningen av ett sadeltak med tegeltäckning. Ofalsade tegelpannor fungerar av erfarenhet tillfredsställande vid en minsta lutning 1:2,5 (cirka 22°). Takstolarna som bär taket får då en passande form och en lämplig konstruktionshöjd. Vindsutrymmet kan utnyttjas till bostadsändamål eller förvaring. Denna takkonstruktion är funktionell och därför vanlig till småhus.

Tak - form, material och konstruktion
Bild 2. En utbyggnad i vinkel av ett småhus för till exempel en veranda kan täckas med vanliga fackverkstakstolar. För den del av verandataket som går in över det ursprungliga huset används uppstolpade takstolar.

Taklutningar och taktäckning

Tak med lutning > 1:2,5 (cirka 22°) kallas branta tak, tak med lutning < 1:4 (cirka 14°) låglutande tak och tak med lutning ≤ 1:16 (cirka 4°) flacka tak. Tak med mindre lutning än 1:40 (cirka 1,4°) ska från fuktsynpunkt betraktas som terrasstak. Terrasstakets vattentäta skikt ska ha lutning > 1:100 (cirka 0,6°).

Taklutningar

Lutnings­förhållande

Lutningsvinkel

1:1

45°

1:1,5

c:a 34°

1:2

c:a 27°

1:2,5

c:a 22°

1:3

c:a 18°

1:4

c:a 14°

1:8

c:a 7°

1:10

c:a 6°

1:16

c:a 4°

1:20

c:a 3°

1:40

c:a 1,5°

1:100

c:a 0,5°

1: > 100

Tabell 1. Taklutningar – lutningsförhållande och –vinkel.

Valet av taktäckningsmaterial begränsas av taklutningen. I tabell 2 anges minsta tillåtna taklutning för några vanliga taktäckningsmaterial. Speciella förutsättningar beträffande underlag och montering kan gälla för olika lutningar.

Minsta lutning för några taktäckningar

Taktäckningsmaterial

Minsta lutning

a:b

vinkel α

Takpannor av tegel, falsade

1:4

(c:a 14°)

Takpannor av tegel, ofalsade

1:2,5

(c:a 22°)

Takpannor av betong, falsade

1:4

(c:a 14°)

Papp, skyddsbelagd, enlagstäckning

1:4

(c:a 14°)

Papp, skyddsbelagd, tvålagstäckning

1:20

(c:a 3°)

Papp, skyddsbelagd, trelagstäckning

1:100

(c:a 0,5°)

Plan plåt, förzinkad, enkelfalsad

1:4

(c:a 14°)

Plan plåt, förzinkad, dubbelfalsad

1:10

(c:a 6°)

Plan plåt, koppar, dubbelfalsad

1:20

(c:a 3°)

Profilerad plåt, utan tätningsband i fogarna

1:4

(c:a 14°)

Tabell 2. Minsta tillåtna taklutning för några taktäckningsmaterial.

Tak - form, material och konstruktion
Bild 3. Taklutning anges som förhållandet b/a eller vinkeln α.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan