Svenskt Trä Logo

Miljö

Målet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är under kontroll. 

Påverkan på miljön ska ha reducerats till långsiktigt hållbara nivåer.

Bygg- och fastighetssektorn använder stora mängder energi och material. Byggnader i Europa beräknas använda cirka 40 procent av den totala energin, stå för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och cirka 40 procent av avfallet. För att minska resursförbrukningen måste vi minska energianvändning och koldioxidutsläpp i byggandet och i driftsskedet och välja förnybara råvaror.

Trä har stora miljöfördelar jämfört med alla andra byggmaterial. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Det är ofta också både väsentligt lättare och billigare att bygga i trä än i andra material. Trä är därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall sett ur ett livscykelperspektiv.

Se program:
"Så kan 290 kommuner nå klimatmålen med trä!"
, Samtal med Malmö Stads Stadsbyggnadsarkitekt Marcus Horning om Malmö Stads färdplan för ett klimatneutralt samhällsbyggande till 2030. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020. 

Se föreläsning:
"Skogsnäringens nytta för klimatet"
, Introduktion med Tomas Alsmarker och föredrag med Helena Sjögren, Miljödirektör, Skogsindustrierna. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

Se föreläsning:
"Performance of wood constructions in Life Cycle Assessment - Experiences from DGNB certification", Lau Raffnsøe, Teknisk direktör, Green Building Council Denmark. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan