Svenskt Trä Logo

Miljö

Målet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är under kontroll. 

Påverkan på miljön ska ha reducerats till långsiktigt hållbara nivåer.

Bygg- och fastighetssektorn använder stora mängder energi och material. Byggnader i Europa beräknas använda cirka 40 procent av den totala energin, stå för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och cirka 40 procent av avfallet. För att minska resursförbrukningen måste vi minska energianvändning och koldioxidutsläpp i byggandet och i driftsskedet och välja förnybara råvaror.

Trä har stora miljöfördelar jämfört med alla andra byggmaterial. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Det är ofta också både väsentligt lättare och billigare att bygga i trä än i andra material. Trä är därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall sett ur ett livscykelperspektiv.

Se program:
"Välbefinnande och boendekvalitet"
, Vilka är de främsta boendekvaliteterna i Frostaliden projektet? Vilka brukarkvaliteter skapar materialet trä? Har värderar de boende klimat och hållbarhet? Vad tycker de boende om synligt trä? Deltar gör: Jan Larsson, White Arkitekter, Chalmers, Arkitekt och Adjungerad professor och Claes Clausen, Stadsarkitekt Skövde​. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2021.

Se program:
"Så kan 290 kommuner nå klimatmålen med trä!"
, Samtal med Malmö Stads Stadsbyggnadsarkitekt Marcus Horning om Malmö Stads färdplan för ett klimatneutralt samhällsbyggande till 2030. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020. 

Se föreläsning:
"Skogsnäringens nytta för klimatet"
, Introduktion med Tomas Alsmarker och föredrag med Helena Sjögren, Miljödirektör, Skogsindustrierna. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

Se föreläsning:
"Performance of wood constructions in Life Cycle Assessment - Experiences from DGNB certification", Lau Raffnsøe, Teknisk direktör, Green Building Council Denmark. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok