Svenskt Trä Logo

Drift och underhåll – generellt

Underhållet av byggnader utgör en tredjedel av drift- och underhållskostnaderna.

Planerat underhåll utförs som en rullande process inom fastighetsförvaltningen medan så kallat akut underhåll är insatser som måste göras när skador plötsligt uppkommer. Om man inte har fungerande underhållsplanering och vidtar åtgärder i tid kan man drabbas av de problem och stora kostnader som ett eftersatt underhåll kan leda till.

Krav som ska uppfyllas när det gäller underhåll av byggnader regleras i Plan- och bygglagen. En viktig förutsättning för att inte drabbas av problem och skador är ett fungerande fuktskydd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok