Svenskt Trä Logo

Träskydd

Trä har relativt god beständighet mot biologisk nedbrytning om det används på rätt sätt och skyddas mot fukt.

Vid särskilt utsatta konstruktioner eller i de fall det är svårt att åstadkomma ett konstruktivt träskydd kan man behandla träet med någon typ av träskyddsmedel, som motverkar nedbrytningen av träet. När det gäller industriell impregnering finns virke i olika träskyddsklasser lämpade för olika användningar. Impregnerat virke kan också ytbehandlas med färg, lasyr, olja eller dylikt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok