Svenskt Trä Logo

Altaner, balkonger och skärmtak

Hur bjälklag och räcken för altaner och balkonger kan konstrueras redovisas i det här avsnittet. En altan har stöd i framkant. En balkong konsolerar ut från fasad. Altaner och balkonger av trä kan utformas på flera olika sätt.

De är en av de mest väderutsatta delarna av en byggnad eftersom de påverkas av sol, regn, snö och vind. Altaner och balkonger ska utformas med hänsyn till flera faktorer, till exempel bärförmåga, svikt och fuktskydd.

Här visas principlösningar med typdetaljer för altaner och balkonger i enbostadshus och några konstruktionsexempel för balkonger i flerbostadshus, de senare även med foton. Hur skärmtak mot en yttervägg kan utföras behandlas även.

Altanbjälklag

Balkongbjälklag

Altan för enbostadshus

Balkong och altan för flerbostadshus

Entrétak mot yttervägg

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok