Altaner, balkonger och skärmtak

Hur bjälklag för altaner och balkonger kan konstrueras visas här. Balkonger av trä kan utformas på flera olika sätt.

Publicerad 2003-09-01

De är en av de mest väderutsatta delarna av en byggnad eftersom de påverkas av regn, snö och vind. Balkonger ska utformas med hänsyn till flera faktorer, till exempel bärförmåga, svikt och fuktskydd.

Här visas en principlösning med typdetalj för balkonger i småhus och två konstruktionsexempel för balkonger i flervåningshus, de senare även med foton. Hur man kan bygga ett skärmtak mot en yttervägg behandlas även.

Altanbjälklag

konstruktionsexempelbild
Principlösning

Balkongbjälklag

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Inspänning

Balkong för småhus

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Anslutning mot nederkanten vid dörren

Balkong för flervåningshus

konstruktionsexempelbild
Balkong med massivträplatta
konstruktionsexempelbild
Balkong med bärande träreglar

Skärmtak mot yttervägg

konstruktionsexempelbild
Principlösning
konstruktionsexempelbild
Infästning i yttervägg

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan