Planering

Ett byggprojekt innehåller många samtidiga aktiviteter med inbördes kopplingar. Noggrann planering är nödvändigt.

Utgångspunkten är förutsättningarna för det aktuella projektet: storlek och utformning, tidsplan, årstid, projekteringsgrad, material och komponenter, resurser vad gäller arbetsledning och yrkesmän, lokalisering och transportförutsättningar.

Principiellt skiljer sig inte träbyggnadsprojektets planering från andra byggprojekts men vissa frågor får ökad betydelse. Det gäller till exempel fukt. Det är viktigt att virke och träprodukter levereras och lagras på rätt sätt för att få god funktion i den färdiga byggnaden och att materialet skyddas mot fukt under byggtiden.

Se föreläsning:
"Fit for BIM digital integration in the building process", Thomas Rohner, Professor in Timber Constructions and BIM, Bern University of Applied Sciences. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

Planering

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan