Svenskt Trä Logo

Planering

Ett byggprojekt innehåller många samtidiga aktiviteter med inbördes kopplingar. Noggrann planering är nödvändigt.

Utgångspunkten är förutsättningarna för det aktuella projektet: storlek och utformning, tidsplan, årstid, projekteringsgrad, material och komponenter, resurser vad gäller arbetsledning och yrkesmän, lokalisering och transportförutsättningar.

Principiellt skiljer sig inte träbyggnadsprojektets planering från andra byggprojekts men vissa frågor får ökad betydelse. Det gäller till exempel fukt. Det är viktigt att virke och träprodukter levereras och lagras på rätt sätt för att få god funktion i den färdiga byggnaden och att materialet skyddas mot fukt under byggtiden.

Se föreläsning:
"Fit for BIM digital integration in the building process", Thomas Rohner, Professor in Timber Constructions and BIM, Bern University of Applied Sciences. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok