Svenskt Trä Logo

Konstruktions­exempel

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-12-30

Konstruktionsexempel innehåller principlösningar med beskrivning av material, tekniska data, råd och anvisningar samt uppgift om var man kan hitta mer information.

Till principlösningarna finns mer detaljerade beskrivningar av speciella typlösningar. Konstruktionsexemplen redovisas med hänsyn till träets användning och är därför inte helt fullständiga, men de kan användas som underlag i den egna projekteringen. Hur ljudisolering genomförts i ett antal byggnader visas också.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok