Svenskt Trä Logo

Grunder och bjälklag

Underhållet av grundkonstruktioner och bjälklag i trähus handlar i hög grad om att genomföra regelbundna besiktningar och sedan åtgärda eventuella skador som uppkommit.

Eftersatt underhåll av den bärande stommen kan givetvis medföra allvarliga risker.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok