Träbroar

Träbroar ska byggas för en teknisk livslängd på 40 år eller 80 år enligt Trafikverket.

Det allra viktigaste för lång livslängd är att träet hålls så torrt som möjligt. En lösning är att förse en bro med ett tak men det är oftast varken möjligt eller passande.

Öppna broar måste i stället utformas på ett sådant sätt att de skyddas mot väder och vind genom byggnadstekniska åtgärder. Hur länge en träbro håller beror till stor del på hur den är utformad och hur väl detaljerna är konstruerade, samt hur den underhålls.

Här ges generell information om konstruktiv utformning av träbroar. Trafikverket och Banverket har allmänna tekniska beskrivningar för broar som innehåller krav på den konstruktiva utformningen och olika konstruktionsdelar. Föreskrifter för träbroar finns även i AMA Anläggning. Den tekniska beskrivningen för varje objekt kan också innehålla särskilda krav som ska följas.

Träbroar

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan