Svenskt Trä Logo

Träbroar

Träbroar ska byggas för en teknisk livslängd på 40 år eller 80 år enligt Trafikverket.

Det allra viktigaste för lång livslängd är att träet hålls så torrt som möjligt. En lösning är att förse en bro med ett tak men det är oftast varken möjligt eller passande.

Öppna broar måste i stället utformas på ett sådant sätt att de skyddas mot väder och vind genom byggnadstekniska åtgärder. Hur länge en träbro håller beror till stor del på hur den är utformad och hur väl detaljerna är konstruerade, samt hur den underhålls.

Här ges generell information om konstruktiv utformning av träbroar. Trafikverket och Banverket har allmänna tekniska beskrivningar för broar som innehåller krav på den konstruktiva utformningen och olika konstruktionsdelar. Föreskrifter för träbroar finns även i AMA Anläggning. Den tekniska beskrivningen för varje objekt kan också innehålla särskilda krav som ska följas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok