Svenskt Trä Logo

Brodetaljer

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-17

Brodetaljer som övergångskonstruktion och avvattning.

Övergångskonstruktion

Övergångskonstruktionen ska vara tät så att vatten inte kan rinna ned på landfästet under bron och samtidigt medge rörelser i bron med hänsyn till klimatväxlingar. Övergångskonstruktionen anpassas till brobanans beläggning och trafikbelastning. Den ska också utformas så att den är jämn att köra över och inte orsakar störande buller vid övergången. Det finns färdiga produkter för övergångskonstruktioner på marknaden som är godkända av Trafikverket. Det är då viktigt med ordentlig infästning i träunderlaget. För många träunderlag med asfaltbeläggning är rörelserna små, vilket medför att enkla övergångar kan göras med plåtar och asfalten kan sedan dras över övergångskonstruktionen.

Brodetaljer. Exempel på övergång med plåt

 1. Lager av längsgående gummiremsa.
 2. Träsyll.
 3. Tätskikt dras ned över ände.
 4. Tätskiktsremsa längs ände.
 5. Plåt över springan.
 6. Förstärkningsremsa av tätskiktsmatta.
 7. Tätskikt, dras ned bakom fundament.
 8. Asfaltbeläggning.

Bild 1. Exempel på övergång med plåt.

Avvattning

Avvattning och utformning vid brobanans kanter har betydelse för brons hållbarhet och livslängd. Vatten från nederbörd ska ledas bort från broytan. Avloppsrör genom broplattan bör undvikas eftersom det kan vara svårt att få tätt vid hål. Avslutning av tätskikt och beläggning vid kant av en träplatta kan utföras på flera sätt. Det är viktigt att det blir tätt och att vattenavrinning fungerar för att undvika att fukt kommer in och skadar träplattan.

Vatten kan ledas längs kant till ett utlopp eller längs bron till broände där övergångskonstruktion vid landfäste också har betydelse. En platta som lutar i längsled så att vattnet rinner av längs med bron kan utföras med en tät kant, till exempel en kantplåt. Vid utlopp görs öppningar i kantplåt.

Vatten kan alternativt tillåtas att rinna över kant längs båda brosidor. Om brobanan lutar, till exempel i en kurva, kan vatten istället rinna av bara åt ena hållet. Avvattning sker med hjälp av droppbleck som går längs kanten. Eventuellt kan en hängränna fästas längs kanten, om inte vatten får rinna rakt ner, till exempel vid en väg eller järnväg under bron.

Exempel på kantutförande för avvattning med och utan kantlist

 1. Limträbalkar i tvärspänd platta.
 2. Spännstång, Dywidag.
 3. Hårdträbricka.
 4. Stålbricka.
 5. Tätskikt.
 6. Asfaltbeläggning.
 7. Träregel.
 8. Droppbleck (Droppbleck som inte kan bytas ska utföras av rostfri stålplåt).
 9. Träpanel.
 10. Spikregel.
 11. Kantlist.

Bild 2. Exempel på kantutförande utan och med kantlist.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok