Brodetaljer

Publicerad 2003-09-01

Brodetaljer som övergångskonstruktion och avvattning.

Övergångskonstruktion

Övergångskonstruktionen ska vara tät så att vatten inte kan rinna ned på landfästet under bron och samtidigt medge brons rörelse med hänsyn till klimatförändringar. Övergångskonstruktionen anpassas till brobanans beläggning och trafikbelastning. Den ska också utformas så att den är jämn att köra över och inte orsakar störande buller vid övergången. Det finns färdiga produkter för övergångskonstruktioner på marknaden som är godkända av Vägverket. Det är då viktigt med ordentlig infästning i träplattan. För många träplattor med asfaltbeläggning är rörelserna små, vilket medför att enkla övergångar kan göras med plåtar och asfalten dras över övergångskonstruktionen.

Brodetaljer

 1. Gummiremselager.
 2. Träsyll.
 3. Tätskikt dras ned över änden.
 4. Tätskiktsremsa längs änden.
 5. Plåt över skarven.
 6. Förstärkningsremsa tätskikt.
 7. Tätskikt, dras ned bakom fundament.
 8. Asfaltbeläggning.

Bild 1. Exempel på övergång med plåt.

Avvattning

Avvattning och utformning vid brobanans kanter har betydelse för brons hållbarhet och livslängd. Vatten från nederbörd ska ledas bort från broytan. Man bör undvika att ha avloppsrör genom plattan, eftersom det kan vara svårt att få tätt vid hålen. Avslutning av tätskikt och beläggning vid kanten av en träplatta kan utföras på flera sätt. Det är viktigt att det blir tätt och att vattenavrinningen fungerar för att undvika att fukt kommer in och skadar träplattan.

Vattnet kan ledas längs kanten till ett utlopp eller längs bron till broänden där övergångskonstruktionen vid landfästet också har betydelse. En platta som lutar i längdled så att vattnet rinner av längs bron kan utföras med en tät kant, med till exempel en plåt eller träregel som kantlist. Vid utloppet görs öppningar i kantlisten.

Vattnet kan alternativt tillåtas att rinna över kanten längs båda sidorna. Om brobanan lutar, till exempel i en kurva, kan vattnet istället rinna av bara åt ena hållet. Avvattningen sker med hjälp av dropplåtar som går längs kanten. Eventuellt kan en hängränna fästas längs kanten, om man inte tillåter att vattnet rinner rakt ner, till exempel vid en väg eller järnväg under bron.

 1. Limträbalkar i tvärspänd platta.
 2. Spännstång, Dywidag.
 3. Hårdträbricka.
 4. Stålbricka.
 5. Tätskikt.
 6. Asfaltbeläggning.
 7. Träregel.
 8. Droppbleck (Droppbleck som inte kan bytas ska utföras av rostfri stålplåt).
 9. Träpanel.
 10. Spikregel.

Bild 2. Exempel på avslutning längs kanten.

 1. Limträbalkar i tvärspänd platta.
 2. Spännstång, Dywidag.
 3. Hårdträbricka.
 4. Stålbricka.
 5. Tätskikt.
 6. Asfaltbeläggning.
 7. Träregel.
 8. Droppbläck.
 9. Träpanel.
 10. Spikregel.
 11. Kantlplåt.

Bild 3. Exempel på avslutning med kantplåt.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan