Svenskt Trä Logo

Materialet trä

Trä är det byggmaterial som har de äldsta traditionerna i vårt land. Materialet används på en mängd olika sätt i byggandet. Trä är dagens enda förnybara byggmaterial.

Träbyggnadsteknik är konsten att bygga med trä med beaktande av materialets speciella egenskaper. För att uppnå rätt funktion hos en träkonstruktion är det viktigt att känna till träets uppbyggnad och egenskaper. Materialegenskaperna varierar mellan olika träslag och även inom samma träslag. Egenskaperna kan också påverkas genom olika slag av behandlingar.

Sverige är ett skogsland. Växtplats och klimat påverkar egenskaperna hos trädet och trämaterialet. Hur skogen sköts inverkar också på kvaliteten hos slutprodukten. I sågverksprocessen förädlas timmer till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Träbaserade produkter tas fram för en rad ändamål. Materialet trä ingår också som viktig beståndsdel i skivmaterial och isoleringsmaterial.

Se föreläsning:
"Med blicken mot framtidens träbyggnadskonst"
, Carmen Izquierdo, Arkitekt, Esencial AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019.

Se föreläsning:
"Prisvinnande träarkitektur", Mirjam Hallin, Arkitekt, Tegnestuen Vandkunsten. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

Se föreläsning:
"Anledningar att välja trä – bortom teknik", Magnus Silfverhielm, Professor, Linnéuniversitetet / AIX Arkitekter AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan