Svenskt Trä Logo

Materialet trä

Trä är det byggmaterial som har de äldsta traditionerna i vårt land. Materialet används på en mängd olika sätt i byggandet. Trä är dagens enda förnybara byggmaterial.

Träbyggnadsteknik är konsten att bygga med trä med beaktande av materialets speciella egenskaper. För att uppnå rätt funktion hos en träkonstruktion är det viktigt att känna till träets uppbyggnad och egenskaper. Materialegenskaperna varierar mellan olika träslag och även inom samma träslag. Egenskaperna kan också påverkas genom olika slag av behandlingar.

Sverige är ett skogsland. Växtplats och klimat påverkar egenskaperna hos trädet och trämaterialet. Hur skogen sköts inverkar också på kvaliteten hos slutprodukten. I sågverksprocessen förädlas timmer till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Träbaserade produkter tas fram för en rad ändamål. Materialet trä ingår också som viktig beståndsdel i skivmaterial och isoleringsmaterial.

Se program:
"Träprofilera butiker och arbetsplatser!", Vilka brukarkvaliteter skapar materialet trä? Har värderar olika brukare klimat och hållbarhet? Vad tycker brukarna om synligt trä? Hur används trä för att profilera sitt varumärke? Samtal med Anna Denell, Vasakronan, Hållbarhetschef, Sara Haasmark, ICA Fastigheter AB, Hållbarhetansvarig och Mattias Tas, Lidl, Hållbarhetschef. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2021.

Se program:
"Tradition och framtid i trä!"
, Är moderna metoder och verktyg ett hot? Eller är de en möjlighet? När slutar något att vara ett hantverk? Ja, vad är ett hantverk egentligen? Samtal med Gunnar Wetterberg, historiker och författare och Katarina Lundeberg, arkitekt, In Praise of Shadows Arkitektur AB. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020. 

Se program:
"Trä är industriellt! Trä är vackert!"
, Det är få industrier där det industriella ses som ett hot mot att göra magiska produkter. Snarare som en förutsättning. Varför är det då tvärtom i byggindustrin? Samtal med Åsa Kallstenius, arkitekt, Kod Arkitekter AB och Rahel Belatchew, arkitekt, Belatchew Arkitekter AB. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020. 

Se föreläsning:
"Med blicken mot framtidens träbyggnadskonst"
, Carmen Izquierdo, Arkitekt, Esencial AB. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2019.

Se föreläsning:
"Prisvinnande träarkitektur", Mirjam Hallin, Arkitekt, Tegnestuen Vandkunsten. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

Se föreläsning:
"Anledningar att välja trä – bortom teknik", Magnus Silfverhielm, Professor, Linnéuniversitetet / AIX Arkitekter AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok