Svenskt Trä Logo

Dimensioneringsgång

Här beskrivs principerna för dimensionering av bärande konstruktioner och de olika stegen i processen.

Vid dimensionering enligt partialkoefficientmetoden beaktas säkerheten med hjälp av särskilda partialkoefficienter för last och bärförmåga och särskilda värden på laster och hållfasthet.

Hur metoden tillämpas illustreras med principfallen dimensionering i brottgränstillståndet och dimensionering i bruksgränstillståndet. Tillämpningarna är anpassade till den sameuropeiska tränormen Eurokod 5 och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Boverkets konstruktionsregler), EKS, för närvarande EKS 11 (BFS 2019:1).

Väggar och bjälklag i korslimmat trä, KL-trä behandlas särskilt. Se avsnitt KL-träkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan