Svenskt Trä Logo

Processens olika steg

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-28

Dimensioneringsprocessen för bärande konstruktioner kan delas upp i steg. Stegen är i princip desamma oavsett vilken säkerhetsnorm, Eurokod eller annan, som tillämpas.

Vissa steg saknar i praktiken ibland intresse och kan då utelämnas. Stegen är följande:

1. Bestämning av förutsättningarna för:

 • geometri 
 • materialkvalitet 
 • fuktförhållande laster
 • laster.

2. Val av preliminära dimensioner

3. Kontroll av bärförmågan i brottgränstillståndet för möjliga brottyper:

 • beräkning av respektive lasteffekt 
 • beräkning av respektive bärförmåga 
 • kontroll av säkerheten för de möjliga brottyperna, det vill säga att respektive bärförmåga är minst lika stor som respektive lasteffekt.

4. Kontroll av funktioner i bruksgränstillstånden:

 • bestämning av relevanta funktionskrav 
 • beräkning av respektive lasteffekter 
 • kontroll av att respektive funktionskrav uppfylls.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan