Svenskt Trä Logo

Processens olika steg

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-28

Dimensioneringsprocessen för bärande konstruktioner kan delas upp i steg. Stegen är i princip desamma oavsett vilken säkerhetsnorm, Eurokod eller annan, som tillämpas.

Vissa steg saknar i praktiken ibland intresse och kan då utelämnas. Stegen är följande:

1. Bestämning av förutsättningarna för:

  • geometri 
  • materialkvalitet 
  • fuktförhållande laster
  • laster.

2. Val av preliminära dimensioner

3. Kontroll av bärförmågan i brottgränstillståndet för möjliga brottyper:

  • beräkning av respektive lasteffekt 
  • beräkning av respektive bärförmåga 
  • kontroll av säkerheten för de möjliga brottyperna, det vill säga att respektive bärförmåga är minst lika stor som respektive lasteffekt.

4. Kontroll av funktioner i bruksgränstillstånden:

  • bestämning av relevanta funktionskrav 
  • beräkning av respektive lasteffekter 
  • kontroll av att respektive funktionskrav uppfylls.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok