Svenskt Trä Logo

Altaner, balkonger och yttertrappor

Balkonger och altaner är några av de mest utsatta delarna av en byggnad och måste ses över regelbundet inte minst med hänsyn till de krav som ställs från säkerhetssynpunkt.

Utegolv av trä, trall, yttertrappor och trappräcken fordrar också underhåll. Rätt träskyddsbehandling ökar beständigheten hos konstruktioner av det här slaget och förutsättningarna för ett bra underhåll förbättras.

Altaner, balkonger och yttertrappor

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok