Svenskt Trä Logo

Altaner, balkonger och yttertrappor

Balkonger och altaner är några av de mest utsatta delarna av en byggnad och måste ses över regelbundet inte minst med hänsyn till de krav som ställs från säkerhetssynpunkt.

Utegolv av trä, trall, yttertrappor och trappräcken fordrar också underhåll. Rätt träskyddsbehandling ökar beständigheten hos konstruktioner av det här slaget och förutsättningarna för ett bra underhåll förbättras.

Altaner, balkonger och yttertrappor

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan