Svenskt Trä Logo

Projektering av limträstomme med hänsyn till montage

Publicerad 2018-07-11

2.1 Eurokoder och Boverkets konstruktionsregler

2.2 Arbetsmiljöverkets regler

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok