Svenskt Trä Logo

Om kakor

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011 ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor.

På TräGuidens webbplats www.traguiden.se används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.

Sessionkakan försvinner när du stänger din webbläsare.

På traguiden.se använder vi en sessionskaka som används för att identifiera sessionen mellan klient och server, samt en för att samla in statistik hur besökare navigerar webbsajten. Denna tas bort när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats.

Post- och telestyrelsens webbplats

Träguiden tillämpar Youtubes “avancerade integritetsläge”, vilket innebär att visningen av en video i den inbäddade spelaren inte används för att anpassa YouTube-upplevelsen, varken i den inbäddade spelaren eller i tittarens efterföljande tittarupplevelse på YouTube. Annonser som eventuellt visas på en video i den inbäddade spelaren (med avancerat integritetsläge) visas utan anpassning, och video som visas i den inbäddade spelaren med avancerat integritetsläge används inte för att anpassa annonsering för tittaren utanför webbplatsen eller appen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok