Svenskt Trä Logo

Byggnation och utförande

Att bygga trähus inbegriper precis som för andra typer av hus många olika moment och aktiviteter och involverar flera yrkesgrupper som ska samverka i byggprocessen.

I programarbete och projektering har man valt lösning för det aktuella projektet. I produktionsskedet ska det hela verkställas. Byggprojektet ska genomföras inom avsedda kostnads-, tids- och kvalitetsramar. Det fordrar en noggrann planering av en rad olika delar som ingår i produktionen av en byggnad.

I Utförandebeskrivningar behandlas ett antal olika moment som ingår i träbyggandet grupperade efter de olika skedena i ett bygge.

Se program:
"Affär och klimat går hand i hand!”, Hur påverkar LCA-analysen upphandlingen?​ Hur kan affärsmodellen påverka ett klimatneutralt byggande?​ Vad innebär ett cirkulärt byggande för totalekonomin?​ Vilka effekter kommer klimatdeklarationer att ha? Deltar gör: Anna Ervast Öberg, Folkhem Trä AB, Projekt – och utvecklingschef, Tomas Nord, RISE, forskare​. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2021.

Se föreläsning:
"Montage av stort trähus i storstadsmiljö - Finansparken i Stavanger
",
Åge Holmestad, Projektutvecklare/Seniorrådgivare, Moelven Limtre AS. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

Se föreläsning:
"Montage av världens högsta trähus - Mjøstårnet i Brumunddal
",
Harald Liven, Projektutvecklare/Konstruktör, Moelven Limtre AS. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

Se föreläsning:
"Hvordan skape gode og lønnsomme bygg med massivtre"
, Terje Strand, Managing Director, Woodcon AS och Sigbjørn Faanes, Design Manager, Veidekke Entreprenør AS. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

Se föreläsning:
"Spektakulära norska byggnadsverk i trä", Magne Aanstad Bjertnæs, Civilingenjör, Sweco Norge AS. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

Se föreläsning:
"Treet - 14-våningar – världens högsta trähus", Harald Liven, Projektutvecklare, Moelven Limtre AS, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok