Svenskt Trä Logo

Upphandling och montage

Publicerad 2017-07-07

I detta avsnitt riktar vi oss främst mot de frågeställningar som är aktuella när en byggnad med KL-trästomme ska uppföras. Det behandlar skeden från planering, via förfrågan och upphandling till fysiska åtgärder på bygget.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok