Svenskt Trä Logo

10.2.3 Egenvikt element och dynamiska effekter

Publicerad 2017-07-07

Bjälklag- och väggelements egenvikt beror av prefabriceringsgrad, ingående material och storlek.

Vanligtvis utgör inte egenvikten ett problem då även beklädda KL-träskivor har relativt låg egenvikt i relation till andra likartade produkter. Vid montage av stora element bör vindförhållanden beaktas och stora väggskivor upplevs ofta som slanka och instabila om längderna överstiger 8 till 10 m.

Krantyp och -storlek bedöms utifrån KL-träelementens utformning och vikt. Dynamiska effekter kan uppstå vid lyft av element. Hänsyn till detta görs genom extra bidrag till den vertikala egenvikten. Bidragets storlek bestäms bland annat av krantyp och lyfthastighet och återges i SS-EN 1990 och SS-EN 1991-3. För vanligt förekommande byggkranar är tillägget cirka 10 – 20 procent.

Tabell 10.2 Riktvärden för egenvikt för några olika väggelement.

Typ Egenvikt, medelvärde
KL-trä generellt 500 kg/m3
KL-träskiva, 70 mm 35 kg/m2
KL-träskiva, 180 mm 90 kg/m2
KL-träskiva, komplett yttervägg 110 – 150 kg/m2

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan