Svenskt Trä Logo

Projektering av trähus - generellt

Trähus ska naturligtvis liksom andra byggnader motsvara de krav som är fastslagna i lagar och förordningar om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.

Här finns en kort beskrivning av vilka lagar och förordningar som avses.

Vad ett projektprogram bör innehålla och generella aspekter på hur man väljer system, produktionsmetod och installationer behandlas här. En viktig fråga i projekteringen är naturligtvis brandskyddet. Ett hjälpmedel i projekteringen är husets sektion som tillsammans med planerna åskådliggör husets volym och beskriver takets form. Tjockleken hos väggar och bjälklag behandlas samt det bärande systemet hos stommen, vilka öppningar som ska göras, hur avväxling ska ske med mera.

När man väljer produktionsmetod och prefabriceringsgrad är även väderskyddet under byggtiden en viktig parameter.

Se föreläsning:
"Projektera och beställa stora träkonstruktioner"
, Ulla Alberts, VD/Arkitekt SAR/MSA, Murman Arkitekter AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok