Svenskt Trä Logo

Projektering av trähus - generellt

Trähus ska naturligtvis liksom andra byggnader motsvara de krav som är fastslagna i lagar och förordningar om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.

Här finns en kort beskrivning av vilka lagar och förordningar som avses.

Vad ett projektprogram bör innehålla och generella aspekter på hur man väljer system, produktionsmetod och installationer behandlas här. En viktig fråga i projekteringen är naturligtvis brandskyddet. Ett hjälpmedel i projekteringen är husets sektion som tillsammans med planerna åskådliggör husets volym och beskriver takets form. Tjockleken hos väggar och bjälklag behandlas samt det bärande systemet hos stommen, vilka öppningar som ska göras, hur avväxling ska ske med mera.

När man väljer produktionsmetod och prefabriceringsgrad är även väderskyddet under byggtiden en viktig parameter.

Se föreläsning:
"Projektera och beställa stora träkonstruktioner"
, Ulla Alberts, VD/Arkitekt SAR/MSA, Murman Arkitekter AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan