Väderskydd av limträstomme under uppförandefasen

Årstid och geografiskt läge för limträmontaget avgör vad man ska fokusera på vid såväl hantering som montage av limträ. Under höst-vinter-vår gäller det att se till att limträet inte smutsas ned av regnvatten eller blötsnö. Mikrobiell påväxt är däremot något som man vanligtvis inte behöver tänka på under den kalla årstiden.

Publicerad 2018-07-11

Limträ som kortvarigt blivit uppfuktat och sedan kommer under tak, torkar i regel ut till en fuktkvot som normalt inte medför mikrobiell påväxt. Sommar och tidig höst däremot är den tidsperiod då mikrobiell påväxt kan uppkomma på limträytor. Då måste man se till att det är bra luftväxling kring limträelementen. Detta gäller vid såväl hantering och lagring som vid bearbetning och montage.

Limträ som konstruktionsmaterial påverkas i regel inte negativt av nederbörd, solstrålning, värme eller kyla under montageskedet. Bärförmågan är kvar i sin helhet och de formförändringar som kan ske vid nederbörd eller solstrålning återgår när limträbalkarna har återfått sin normala fuktkvot igen.

Tids- och temperaturaspekten är dock en faktor som måste respekteras, då tiden som materialet exponeras för nederbörd och solstrålning är en viktig parameter för hur mycket ytorna påverkas av smuts och solblekning. Ska limträstommen ytbehandlas med täckfärg efter montaget, är dock nederbörd och solstrålning under montageskedet oftast inget problem.

Som ett extra skydd mot mikrobiell påväxt på limträytor kan man göra en grundbehandling. Det finns särskilda träskyddsprodukter som kan förhindra mikrobiell påväxt, till exempel träolja eller någon typ av så kallad vattenburen, färglös trägrund.

Stora limträelement över 500 mm kan få småsprickor vid snabb uttorkning av solstrålning, ytan blir varm och torkar vilket gör att den krymper lite, den inre delen har kvar sin dimension och det blir spänningar i limträet.

I följande avsnitt beskrivs några olika sätt att åstadkomma väderskydd beroende på förutsättningar och behov i det enskilda projektet.

6.1 Montage av limträstomme utan väderskydd

6.2 Montage av limträstomme med kvarsittande emballage som väderskydd

6.3 Montage av limträstomme med ytbehandling som väderskydd

6.4 Montage av limträstomme med partiellt väderskydd

6.5 Montage av limträstomme med övertäckning, temporärt tält

6.6 Temporära väderskydd som ska kvarstå

6.7 Viktiga råd för att undvika missfärgning av limträelement

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan