Svenskt Trä Logo

Montage av limträstomme med ytbehandling som väderskydd

Publicerad 2018-08-23

En ytbehandling kan ge bra skydd mot nedsmutsning och delvis mot blekning, lite beroende på vilka ytbehandlingsprodukter som används.

En transparent lack ger en yta som inte suger åt sig vatten på samma sätt som en obehandlad yta och den blir därför renare än en obehandlad yta. Viss blekning sker dock då lacken inte hindrar UV-strålarna helt. Behandlingen är också tålig mot mekanisk åverkan och det uppstår sällan skador vid normal hantering. Det finns även klarlacker som innehåller UV-filter.

Limträtillverkarna kan erbjuda ytbehandling av sina limträprodukter, förutom lagersortimentet som alltid levereras obehandlat.

Lasyrfärger sugs inte in i den relativt hårda hyvlade ytan som limträelementen har. De har en viss motståndskraft mot den solstrålning som kan ske under montaget, men hållbarheten är begränsad till 3 – 5 år vid utomhusexponering.

De flesta typer av filmbildande ytbehandlingar ger ett bra skydd. Limträtillverkarna har passande system som de erbjuder. Det är produkter som fungerar bäst i deras produktion, såväl praktiskt som ekologiskt.

Se vidare i avsnitt Ytbehandling av limträ.

Montage av trästomme i trång storstadsmiljö. Tillfällig saluhall, Stockholm.
Montage av trästomme i trång storstadsmiljö. Tillfällig saluhall, Stockholm.

Montage av limträstomme till flervåningshus utan väderskydd, Norge.
Montage av limträstomme till flervåningshus utan väderskydd, Norge.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok