Svenskt Trä Logo

Exempel 1: Stabilisering med dragband och parallellfackverk

Publicerad 2021-11-02

Exemplet avser en enplansbyggnad med sadeltak. Byggnadens ytter­mått är 15 × 30 m. Stabiliseringen av takkonstruktionen är gjord med tre parallellfackverk och dragband av stål.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok