Svenskt Trä Logo

9.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag

Publicerad 2021-11-02

 

Förutsättningar  
Byggnadens bredd B = 15 m
Byggnadens längd L = 30 m
Taklutning α = 23°
Totalhöjd H = 7,1 m
Väggens höjd hvägg = 3,5 m
Centrumavstånd takstolar c = 1 200 mm
Yttertak Lätt yttertak, qG,k = 0,3 kN/m2.
Snözon 2,0
Referensvindhastighet vb,0 = 24 m/s
Säkerhetsklass 2
Höjd takfot htakfot = 400 mm
Höjd nock från väggband hnock = 0,5 B tan α + htakfot = = 0,5 · 15 · tan23 + 0,4 = 3,6 m
Överramens längd exklusive takfot löverram = 0,5 · B/cosα = 0,5 · 15/cos23 = 8,14 m
Uppställningstolerans takstolar Maximal snedställning Δ0 = 20 mm.
Stabilisering globalt Vindkryss. Innertaket, takstolarnas underramar, stabiliseras med hjälp av fackverk. Dimensioneras inte i exemplet.
Last mot gavel fördelas Enligt figur 9.2.
Antal parallellfackverk 3 per sida, placering enligt figur 9.3.
Antal takstolsfack per parallellfackverk n = 25/3 = 8,3
Infästning dragband Cirka 0,7 meter från nock och då blir dragbandets lutning β = 32°.
Innertakskiva Innertaksskivan dimensioneras för att fördela halva gavellasten till ytterväggar. Last mot gavel fördelas enligt figur 9.2.
Övrigt Vinden på gavel, tryck, överförs via kortlingar till alla parallellfackverken medan vindsug tas av enbart närmast liggande parallellfackverk.


Skiss WW-takstol
Figur 9.1 Skiss WW-takstol.

Fördelning av vindlast mot gavel
Figur 9.2 Fördelning av vindlast mot gavel.

Takplan, en takhalva redovisad Grönt streck indikerar kortlingsrad, blått streck indikerar nocklinje
Figur 9.3 Takplan, en takhalva redovisad. Grönt streck indikerar kortlingsrad, blått streck indikerar nocklinje.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok