Svenskt Trä Logo

9.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag

Publicerad 2021-11-02

 

Förutsättningar  
Byggnadens bredd B = 15 m
Byggnadens längd L = 30 m
Taklutning α = 23°
Totalhöjd H = 7,1 m
Väggens höjd hvägg = 3,5 m
Centrumavstånd takstolar c = 1 200 mm
Yttertak Lätt yttertak, qG,k = 0,3 kN/m2.
Snözon 2,0
Referensvindhastighet vb,0 = 24 m/s
Säkerhetsklass 2
Höjd takfot htakfot = 400 mm
Höjd nock från väggband hnock = 0,5 B tan α + htakfot = = 0,5 · 15 · tan23 + 0,4 = 3,6 m
Överramens längd exklusive takfot löverram = 0,5 · B/cosα = 0,5 · 15/cos23 = 8,14 m
Uppställningstolerans takstolar Maximal snedställning Δ0 = 20 mm.
Stabilisering globalt Vindkryss. Innertaket, takstolarnas underramar, stabiliseras med hjälp av fackverk. Dimensioneras inte i exemplet.
Last mot gavel fördelas Enligt figur 9.2.
Antal parallellfackverk 3 per sida, placering enligt figur 9.3.
Antal takstolsfack per parallellfackverk n = 25/3 = 8,3
Infästning dragband Cirka 0,7 meter från nock och då blir dragbandets lutning β = 32°.
Innertakskiva Innertaksskivan dimensioneras för att fördela halva gavellasten till ytterväggar. Last mot gavel fördelas enligt figur 9.2.
Övrigt Vinden på gavel, tryck, överförs via kortlingar till alla parallellfackverken medan vindsug tas av enbart närmast liggande parallellfackverk.


Skiss WW-takstol
Figur 9.1 Skiss WW-takstol.

Fördelning av vindlast mot gavel
Figur 9.2 Fördelning av vindlast mot gavel.

Takplan, en takhalva redovisad Grönt streck indikerar kortlingsrad, blått streck indikerar nocklinje
Figur 9.3 Takplan, en takhalva redovisad. Grönt streck indikerar kortlingsrad, blått streck indikerar nocklinje.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan