Svenskt Trä Logo

Att montera limträ

Publicerad 2018-07-11

Limträ är ett konstruktionsmaterial som är lätt att hantera och det tar vid då konstruktionsvirke inte räcker till hållfasthets- eller storleksmässigt samt då man vill uppnå en mera formstabil konstruktion.

Att bygga med limträ är i princip som att bygga med konstruktionsvirke. Skillnaden är att limträelementen ökar i både storlek och vikt, vilket medför att det ofta krävs lyfthjälpmedel.

1.1 Allmänt om montage av limträ

1.2 Hantering av limträelement på byggarbetsplatsen

1.3 Transport av limträ

1.4 Lossning av limträ

1.5 Checklista vid mottagning av limträleverans

1.6 Checklista vid lagring av limträ

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok