Svenskt Trä Logo

Checklista vid mottagning av limträleverans

Publicerad 2018-07-11

Planera mottagning och montage av limträ i god tid före lossning för undvikande av tidskrävande omlastningar.

Här följer en checklista:

  • Planera upplagsplats för limträelementen.
  • Förbered med underslag och presenningar.
  • Planera upplagen med hänsyn till montageordningen.
  • Kontrollera att antal limträelement och dimensioner samt beslag stämmer mot beställningen och följesedeln.
  • Kontrollera att emballaget av limträ är helt.
  • Kontrollera limträleveransen, notera eventuella synliga skador. Kontrollera att limträet är fritt från smuts. Stäm av hållfasthetsklass och märkning mot beställning och följesedel.
  • Märk upp tydligt och systematiskt enskilda limträelement och beslag för att underlätta montaget.
  • Dränera eventuell fukt innanför emballaget genom att skära upp det på undersidan.
  • Om det krävs i kontrollplanen, mät fuktkvoten på ett antal limträelement med en elektronisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder för att få en indikation på att rätt fuktkvot levererats. Fuktkvotsmätning är sällan nödvändig om leveransen kommer direkt från limträtillverkaren. Om några limträelement har för hög fuktkvot eller har skador, bör dessa reklameras omgående till leverantören.

Mätning av medelfuktkvot i ett limträelement
Figur 1.6 Mätning av medelfuktkvot i ett limträelement med hjälp av elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok