Svenskt Trä Logo

Om TräGuiden

TräGuiden är en webbsida som tillhandahåller information om trä och träbyggande. Bakom webbsidan står Svenskt Trä som är en del av Skogsindustrierna. TräGuiden är den dominerande informationskanalen för träbyggande och har nära en miljon besökare per år.

TräGuiden är en vidareutveckling av Träbyggnadshandboken och mer om bakgrunden kan du läsa under delen "Vi som medverkat till TräGuiden". Sidan uppdateras regelbundet med ny information och i mars år 2015 lanserades en ny version som bland annat innebar att webbsidan blev kompatibel med läsplattor och mobiler.

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss och ger dina synpunkter på TräGuidens innehåll. Av nödvändighet har vi definierat vissa juridiska ramar vi behöver förhålla oss till och dessa kan du läsa mer om under "friskrivningar".

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok