Svenskt Trä Logo

Om TräGuiden

TräGuiden är en webbsida som tillhandahåller information om trä och träbyggande. Bakom webbsidan står Svenskt Trä som är en del av Skogsindustrierna. TräGuiden är den dominerande informationskanalen för träbyggande och har nära en miljon besökare per år.

TräGuiden är en vidareutveckling av Träbyggnadshandboken och mer om bakgrunden kan du läsa under delen "Vi som medverkat till TräGuiden". Sidan uppdateras regelbundet med ny information och i mars år 2015 lanserades en ny version som bland annat innebar att webbsidan blev kompatibel med läsplattor och mobiler.

Vi ser gärna att du tar kontakt med oss och ger dina synpunkter på TräGuidens innehåll. Av nödvändighet har vi definierat vissa juridiska ramar vi behöver förhålla oss till och dessa kan du läsa mer om under "friskrivningar".

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan