Svenskt Trä Logo

Takstolstyper

Publicerad 2021-11-02

Takstolar av trä ger stora möjligheter för projektören och konstruktören av en byggnad att förverkliga sina idéer då exempelvis fribärande takstolar möjliggör stora öppna ytor. Takstolar ska ta hand om vertikala laster såsom snölast, egentyngd och nyttig last och föra dem vidare till upplagen. Takstolen ska även hantera horisontella laster som till exempel vindlast.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok