Svenskt Trä Logo

4.2 Val av takkonstruktion

Publicerad 2021-11-02

Takets form, konstruktion och material har en avgörande betydelse för byggnadens funktion, beständighet och utseende. Valet av takkonstruktion bestäms bland annat av följande:

  • Omgivande byggnaders takutformning.
  • Planlösning och bärande byggdelar.
  • Typ av takbeklädnad.
  • Nyttjandet av vindsutrymme.

Delar i en takstol benämns ofta olika beroende på textens eller rit- ningens ursprung och ålder. I Takstolshandbok har vi använt oss av följande beteckningar för ingående delar och av måttangivelser, se figur 4.6 och figur 4.7.

Figur 4.6 Beteckningar på ingående delar och mått för fackverkstakstol.
Figur 4.6 Beteckningar på ingående delar och mått för fackverkstakstol.

Figur 4.7 Beteckningar på ingående delar och mått för ramverkstakstol.
Figur 4.7 Beteckningar på ingående delar och mått för ramverkstakstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok