Svenskt Trä Logo

4.2 Val av takkonstruktion

Publicerad 2021-11-02

Takets form, konstruktion och material har en avgörande betydelse för byggnadens funktion, beständighet och utseende. Valet av takkonstruktion bestäms bland annat av följande:

  • Omgivande byggnaders takutformning.
  • Planlösning och bärande byggdelar.
  • Typ av takbeklädnad.
  • Nyttjandet av vindsutrymme.

Delar i en takstol benämns ofta olika beroende på textens eller rit- ningens ursprung och ålder. I Takstolshandbok har vi använt oss av följande beteckningar för ingående delar och av måttangivelser, se figur 4.6 och figur 4.7.

Figur 4.6 Beteckningar på ingående delar och mått för fackverkstakstol.
Figur 4.6 Beteckningar på ingående delar och mått för fackverkstakstol.

Figur 4.7 Beteckningar på ingående delar och mått för ramverkstakstol.
Figur 4.7 Beteckningar på ingående delar och mått för ramverkstakstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan