Svenskt Trä Logo

Trä och miljö

Publicerad 2021-11-02

Trä är ett mångsidigt råmaterial och ett av få förnybara byggmaterial. Träkonstruktioner brukar karakteriseras av en kombination av olika komponenter som tillsammans ger bästa möjliga bärförmåga, värme-, ljud- och fuktisolering, brandmotstånd samt lång livslängd. Genom att öka andelen trä i byggandet kan användningen av andra bygg-material, som till exempel betong, stål och tegel, minska. Dessa byggmaterial kommer inte från förnybar råvara, kräver mycket energi för sin framställning och innebär ofta stora utsläpp av koldioxid.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok