Svenskt Trä Logo

2.3 Fanerträ

Publicerad 2021-11-02

Fanerträ eller Laminated Veneer Lumber, LVL, är uppbyggd med limmade tunna skikt av faner vilket minskar inverkan av olika slags störningar i träet. Variationen i de mekaniska egenskaperna blir därmed mindre och hållfastheten blir förhållandevis hög jämfört med massivt virke och limträ. LVL tillverkas av torra faner och levereras normalt med en fuktkvot lägre än 10 % ± 2 %.

Fanerträ tillverkas genom sammanlimning av träfanerark till 20–90 mm tjocka konstruktionsskivor med de maximala dimensionerna 3 × 24 m. Vanligtvis är skikten orienterade i en riktning, huvudbärriktningen. Skivorna sågas till önskade dimensioner efter limning och härdning.

Det finns även fanerträ som tillverkas med ett antal av skikten med fiberriktningen vinkelrätt mot huvudfiberriktningen. Skivor av fanerträ ger högre styvhet i tvärriktningen, som kan vara fördelaktig för vissa byggdelar, såsom bjälklag.

Figur 2.9 Balk av fanerträ.
Figur 2.9 Balk av fanerträ.

Fanerträ uppvisar hög böj-, drag- och tryckhållfasthet, så väl som hög skjuvhållfasthet och relativt hög elasticitetsmodul. Storlekseffekten är betydande för fanerträ vilket måste beaktas vid dimensionering av konstruktioner med fanerträ.

Tabell 2.8 Exempel på karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper uttryckta i MPa och densiteten i kg/m3 för fanerträ.

Tabell 2.8 Exempel på karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper uttryckta i MPa och densiteten i kg/m3 för fanerträ.

Egenskaper LVL48P Balk
Hållfasthetsvärden  
Böjning på högkant parallellt fibrerna fm,0,edge,k 44
Böjning på lågkant parallellt fibrerna fm,0,flat,k 48
Dragning parallellt fibrerna ft,0,k 35,0
Tryck parallellt fibrerna fc,0,k 29,0
Tryck på högkant vinkelrätt fibrerna fc,90,edge,k 6,0
Skjuvning på högkant parallellt fibrerna fv,0,edge,k 4,2
Skjuvning på lågkant parallellt fibrerna fv,0,flat,k 2,3
Styvhetsvärden  
Elasticitetsmodul parallellt fibrerna, 50-procentsfraktil E0,mean 13 800
Skjuvmodul på högkant G0,edge,mean 600
Densitet  
Densitet, karakteristisk ρk 480
Densitet ρmean 510

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok