Svenskt Trä Logo

Utförande - invändigt

Trä inomhus ytbehandlas huvudsakligen i dekorativt syfte. För träytor i våtutrymmen som badrum och tvättstugor har ytbehandlingen även ett skyddande syfte.

Det gäller även för kopplade fönsterbågars mellansidor som bör behandlas enligt rekommendationerna för utvändig målning av fönster.

Här behandlas vanliga färgtyper för målning inomhus, anvisningar ges för nymålning och reparationsmålning samt ytbehandling av golv. Vilka typer av verktyg som behövs för målning inomhus beskrivs och några dekorativa målningsmetoder behandlas.

En vägledning för vilken typ av färg man lämpligen bör välja beroende på vad som ska målas ingår också.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok