Svenskt Trä Logo

Verktyg

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-23

I målarens grunduppsättning, som alltid bärs i målarkläderna, ingår dammborste, stålspackel med skaft, kniv och burköppnare.

Dammborste, stålspackel med skaft, kniv och burköppnare ingår i målarens grunduppsättning av verktyg
Bild 1. Dammborste, stålspackel med skaft, kniv och burköppnare ingår i målarens grunduppsättning av verktyg
.

Penslar

Vid strykning av större ytor rekommenderas en oval eller en flat pensel i lämplig bredd som kan hålla mycket färg. Stryk först ut färgen längs med fiberriktningen och arbeta sedan in den i ytan genom att stryka i sicksack tvärs fibrerna. Släta sedan ut färgen med en lätt strykning längs fibrerna i långa penseldrag. För att få en ännu slätare yta, använd en tunn och bred pensel, ”moddlare”. Stryk först tvärs och sedan längs fiberriktningen.

Teknik vid strykning av större ytor
Bild 2. Teknik vid strykning av större ytor.


Bild 3. Penslar finns av en rad olika slag lämpade för strykning av olika typer av ytor, lister med mera.

Vid smalare arbetsstycken som karmar och listverk välj lämplig bredd på penslarna. Använd en vinkelpensel av mindre modell för att komma åt på besvärliga och trånga ställen. För målning av fönsterbågar, använd en mindre rundpensel, ”sparpensel” som håller relativt mycket färg. Med den kan man åstadkomma så långa penseldrag mot glasrutan som möjligt, så kallad sparning.

Var noga med att arbeta metodiskt och måla ett arbetsstycke i taget: en karmdel, en panelbräda, en dörrsida och så vidare. Måla fram till naturliga avgränsningar för att undvika hopstrykningar med halvtorr färg, ”torrstrykningar”. En plastpåse på penseln vid paus hindrar färgen från att torka fast.

Plastpåse på penseln vid paus i arbetet så färgen inte torkar
Bild 4. Plastpåse runt penseln vid paus i arbetet så färgen inte torkar
.

Spacklar

För spackling av större ytor, använd bredspackel som finns i olika bredder. Till övriga snickerier är ”Japanspacklar” lämpligast. Listverk med rundade profiler spacklas bäst med en gummispackel.

Olika typer av spacklar
Bild 5. Olika typer av spacklar
.

Vid bredspackling, börja spackla nedifrån och gå uppåt. Det underlättar hopdragningarna mellan spackelfälten. Låt spackelfärgen torka ordentligt mellan exempelvis ispackling och påspackling, annars eftersjunker spackelfärgen i håligheten.

Bredspackling
Bild 6. Bredspackling
.

Färgskrapor

Det finns många olika typer av skrapor. De vanligaste är enhands-, tvåhands- och trekantsskrapa. Vid normal reparationsmålning räcker det med den mindre enhandsskrapan för att skrapa upp sprickor och mindre färgflagor. Vid tyngre reparationsmålningar av äldre snickerier kan tvåhandsskrapan vara nödvändig för att man ska orka skrapa bort lösa färglager ned till fast underlag. Vid skrapning av äldre spegeldörrar och paneler, ”franska snickerier”, kan trekantsskrapan komma väl till pass för skrapning i listveck och i vinklar mellan speglar och ramstycken.

Olika typer av färgskrapor
Bild 7. Olika typer av färgskrapor
.

Det är viktigt att hålla skrapskären skarpa. Använd en fingraderad fil för att skärpa bladen när de börjar bli ”slöa”. Var försiktig vid skraparbetet, felskär och ovarsam skrapning kan ställa till mycket merarbete vid uppbyggnaden av ytorna.

Slippapper

Principen för val av grovlek på slippappret är att välja ett grövre för slipning vid grundbehandlingar och ett finare före färdigbehandlingen. Det finns torrslippapper och våtslippapper. Normalt används torrslippapper, men vid ytor med mycket höga krav på ytfinish är våtslipning vanligt förekommande. Se tabellen nedan som vägledning.

Ytor Kornstorlek
Nytt trä och vid grundbehandlingar vid reparationsmålning 100–120 korn per cm2
Spacklade ytor och efter de första strykningarna 120–180 korn per cm2
Före färdigstrykning och vid mattslipning 180–240 korn per cm2
För ytfinish med mycket höga krav 240–1200 korn per cm2

Använd slipkloss, gärna av kork och slipa alltid i arbetsstyckets längdriktning. Slipa ned (döva) alla vassa kanter.

Slipa i arbetsstyckets längdriktning och använd slipkloss
Bild 8. Slipa i arbetsstyckets längdriktning och använd slipkloss
.

OBS! Skydda andningsvägarna med ett andningsfilter.

Spackelfärg

Det snickerispackel som används för i-, på- och bredspackling av snickerier och möbler inomhus är ett vattenburet, latexbaserat spackel. Det har en obetydlig lukt, torkar snabbt och har en utmärkt vidhäftning.

Vid renovering av äldre snickerier används ett linoljespackel. Det är sliptorrt efter ett dygn.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok